04 Februari, 2011

Ukasyah, Sahabat Yang Masuk Syurga Tanpa Hisab
Terdapat satu hadis sahih di mana Rasulullah saw menjelaskan tentang segolongan umatnya yang akan masuk ke syurga tanpa hisab. Peluang ini diambil oleh seorang sahabat agar Rasulullah saw berdoa semoga dia termasuk dalam golongan tersebut. Lalu Rasulullah saw mendoakan untuknya. Sungguh bertuah sahabat ini. Hadis tersebut diriwayatkan dari Abu Hurairah dia berkata  "Aku mendengar Rasulullah saw bersabda :


 'Di antara umatku nanti terdapat 70,000 orang akan masuk Surga tanpa hisab. Wajah mereka bersinar sebagaimana bulan purnama'." 


Abu Hurairah berkata, "Kemudian Ukasyah bin Mihshan al-Asadi berdiri sambil mengangkat nimarah lalu berkata, 'Wahai Rasulullah, doakanlah aku kepada Allah agar aku termasuk dalam kelompok itu.' Rasulullah bersabda, 'Ya Allah masukkanlah Ukasyah ke dalam rombongan itu!' 


Kemudian seorang sahabat dari golongan Ansar berkata, 'Ya Rasulullah, doakan pula aku agar termasuk ke dalam rombongan itu.' Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, 'Ukasyah telah mendahuluimu'." ( Imam al-Bukhari dan Muslim) 


Pengajaran :


1. Kita hendaklah berusaha agar termasuk dalam golongan yang bertuah ini dengan mengesakan Allah dan menjauhi sebarang syirik sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi saw yang lain.


2. Sahabat bijak mengambil peluang untuk mendapatkan kebaikan.


3. Diharuskan meminta kepada orang soleh mendoakan untuk kita agar mendapat kebaikan.


4. Keyakinan para sahabat dengan kehidupan akhirat. 

0 comments:

Catat Ulasan

Related Posts with Thumbnails
 
Share