29 November, 2010

Syirik : Dosa Yang Paling Menakutkan
Sihir merupakan salah satu amalan syirik
Tahukah anda apakah dosa yang paling besar yang boleh menyebabkan semua amalan terbatal dan akan kekal di dalam neraka? Jawapannya ada dalam sabda hadis Nabi saw  ini yang bermaksud :

Rasulullah saw pernah bertanya kepada para sahabatnya, “Mahukah kamu aku khabarkan tentang dosa-dosa yang paling besar ?” (beliau ulangi pertanyaan itu tiga kali) Maka para sahabat menjawab, “Mahu ya Rasulullah.” Lalu beliau bersabda, “Berbuat syirik terhadap Allah dan durhaka kepada kedua orang tua…” ( Imam al-Bukhari dan Muslim)

Beliau juga bersabda,”Dosa paling besar adalah engkau mengangkat sekutu bagi Allah padahal Dialah yang menciptakanmu.” ( Imam al-Bukhari dan Muslim)

Beberapa jenis syirik yang wajib dihindari

1. Syirik Akbar ( besar)

Syirik akbar adalah perbuatan atau keyakinan yang membuat pelakunya keluar dari Islam. Bentuknya ialah dengan menunjukkan salah satu peribadatan (lahir maupun batin) kepada selain Allah, seperti berdo’a kepada selain Allah, berkorban untuk jin dan sebagainya. Apabila ia meninggal dunia dan belum bertaubat maka akan kekal berada di dalam neraka. Macam-macam syirik akbar :

a. Syirik dalam hal do’a

Iaitu perbuatan memanjatkan permohonan kepada selain Allah disamping kepada Allah. Allah ta’ala berfirman yang artinya,“Apabila mereka menaiki kapal dan terumbang-ambing di tengah samudera maka mereka pun berdo’a kepada Allah dengan ikhlas (tidak syirik sebagaimana ketika dalam kondisi aman di darat). Kemudian tatkala Kami selamatkan mereka ke daratan maka merekapun berbuat syirik.” (QS. Al-‘Ankabuut : 65)

Termasuk kategori syirik ini adalah : meminta perlindungan (isti’adzah) kepada selain Allah dalam perkara yang hanya dikuasai oleh Allah, meminta pertolongan (isti’anah) kepada selain Allah, meminta dihilangkan bala (istighatsah) kepada selain Allah dan lain-lain.

b.Syirik dalam hal niat dan keinginan

Yaitu melakukan suatu amal ibadah dengan niat kerana selain Allah. Seperti orang yang beramal akhirat semata-mata untuk meraih keuntungan duniawi. Allah ta’ala berfirman yang artinya,“Barangsiapa yang mengharapkan kehidupan dunia dan perhiasannya maka Kami akan penuhi keinginan mereka dengan membalas amal itu di dunia untuk mereka dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Mereka itulah orang-orang yang tidak meraih apa-apa ketika di akhirat melainkan siksa neraka dan lenyaplah semua amal yang mereka perbuat selama di dunia dan sia-sialah segala amal usaha mereka.” (QS. Huud : 15-16)

c. Syirik dalam hal ketaatan

Iaitu mentaati selain Allah untuk berbuat durhaka kepada Allah. Seperti contohnya mengikuti para tokoh dalam hal mengharamkan apa yang dihalalkan Allah atau menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Allah ta’ala berfirman yang artinya,“Mereka telah menjadikan para pendeta (ahli ilmu) dan rahib (ahli ibadah) mereka sebagai sesembahan-sesembahan selain Allah, begitu pula (mereka sembah) Al Masih putera Maryam. Padahal mereka itu tidak disuruh melainkan supaya menyembah sesembahan yang satu. Tidak ada sesembahan yang hak selain Dia, Maha suci Dia (Allah) dari segala bentuk perbutan syirik yang mereka lakukan.” (QS. At-Taubah : 31)

d. Syirik dalam hal kecintaan

Iaitu menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal kecintaan. Allah ta’ala berfirman yang artinya,“Dan di antara manusia ada orang yang mengangkat sekutu-sekutu selain Allah yang mereka cintai sebagaimana kecintaan mereka kepada Allah.” (QS. Al-Baqarah : 165) Kalau mensejajarkan cintanya kepada selain Allah dengan cintanya kepada Allah saja sudah begitu besar dosanya, lalu bagaimana lagi jika seseorang justru lebih mencintai pujaannya lebih dalam daripada kecintaannya kepada Allah ? Lalu bagaimana lagi orang yang sama sekali tidak menaruh rasa cinta kepada Allah ?! Laa haula wa laa quwwata illa billaah (lihat At-Tauhid li shaffits-tsaalits al ‘aali, hal. 10-11)

2. Syirik Asghar (kecil)

Syirik asghar iaitu perbuatan atau keyakinan yang mengurangi keutuhan tauhid. Apabila seseorang terjerumus di dalamnya maka dia menanggung dosa yang sangat besar, bahkan dosa besar yang terbesar di bawah tingkatan syirik akbar dan di atas dosa-dosa besar lain seperti mencuri dan berzina. Namun orang yang melakukannya tidak sampai keluar dari Islam. Dan apabila meninggal dunia dalam keadaan berbuat syirik asghar ini maka pelakunya termasuk orang yang diancam tidak diampuni dosanya dan terancam dijatuhi siksaan di neraka, meskipun tidak akan kekal di sana. Syirik asghar ini terbahagi kepada syirik zahir (terangan) dan syirik khafi (tersembunyi)

a. Syirik zahir

Jenis ini meliputi ucapan dan perbuatan zahir yang menjadi saranan menuju syirik akbar. Atau boleh juga diertikan dengan ucapan dan perbuatan yang disebut sebagai syirik oleh dalil-dalil syari’at akan tetapi tidak mencapai tingkatan tandid/persekutuan secara mutlak. Contohnya adalah : bersumpah dengan menggunakan selain nama Allah. Rasulullah saw bersabda,“Barangsiapa yang bersumpah dengan menyebut selain nama Allah maka dia telah kafir atau berbuat syirik.” (HR. Tirmidzi, beliau (Tirmidzi) menghasankannya, dan dishahihkan juga oleh Al-Hakim)

Contoh lainnya adalah : mengatakan maa syaa’a Allahu wa syi’ta (apa pun yang Allah kehendaki dan yang kamu inginkan). Ketika ada seseorang yang mengatakan ucapan itu kepada beliau, maka Rasulullah saw marah dan bersabda,“Apakah engkau hendak menjadikan aku sebagai sekutu bagi Allah ?! Katakanlah Apa pun yang Allah kehendaki, cukup itu saja” (HR. Nasa’i)

Atau mengatakan : ‘Seandainya bukan kerana doktor maka saya tidak akan sembuh’ dan seumpamanya. Adapun yang berupa perbuatan zahir ialah seperti memakai tangkal azimat untuk tolak bala apabila meyakininya sebagai sebab perantara. Akan tetapi jika dia meyakininya sebagai faktor utama penentu tercapainya tujuan maka status perbuatan itu berubah menjadi syirik akbar dan mengeluarkan pelakunya dari lingkaran Islam.

b. Syirik khafi

Jenis ini terletak di dalam gerak-gerik hati manusia. Ia dapat rasa ingin dilihat dan menginginkan pujian orang dalam beramal (riya’) atau ingin didengar (sum’ah). Seperti contohnya; membagus-baguskan gerakan atau bacaan solat kerana mengetahui ada orang yang memperhatikannya. Contoh lainnya adalah bersedekah kerana ingin dipuji, berjihad kerana ingin dijuluki pemberani, membaca Qur’an kerana ingin disebut Qari’, mengajarkan ilmu kerana ingin disebut sebagi ‘alim. Dengan catatan dia masih mengharapkan keredaan Allah dari perbuatannya itu.

Amal yang bercampur syirik semacam ini tidak akan diterima oleh Allah.
Beliau saw pernah bersabda,“Sesuatu yang paling aku bimbangkan menimpa kamu adalah syirik kecil.” Maka beliau pun ditanya tentangnya. Sehingga beliau menjawab,“Iaitu riya’/ingin dilihat dan dipuji orang.” (Imam Ahmad, disahihkan Al-Albani)

Rasulullah saw bersabda,“Binasalah hamba dinar, hamba dirham, hamba Khamishah, hamba Khamilah. Jika dia diberi maka dia senang tapi kalau tidak diberi maka dia murka. Binasa dan amat rugilah dia..” ( Imam al-Bukhari)

Lindungilah diri dari sebarang syirik sedaya upaya kerana kesannya amat buruk. Pelajarilah ilmu akidah dengan bersungguh-sungguh agar benar-benar memahami ancaman bahaya ini. Semoga Allah SWT melindungi kita daripada terlibat dengan mana-mana syirik.
Disunting dari sumber

0 comments:

Catat Ulasan

Related Posts with Thumbnails
 
Share