09 November, 2010

Amalan-amalan Utama Pada Awal Zulhijah
Sungguh pantas masa berlalu. Alhamdulillah, bulan Zulhijjah telah menemui kita sekali lagi. Bulan ini merupakan bulan penting dalam Islam sebagaimana bulan Ramadan dan bulan Syawal kerana pada bulan inilah  jemaah haji berjuang  untuk mendapat haji mabrur.

Keutamaan Sepuluh Hari Pertama Zulhijjah

Adapun keutamaan beramal di sepuluh hari pertama Zulhijjah diterangkan dalam hadits Ibnu ‘Abbas radhiyallahu ‘anhuma berikut,

"Tidak ada satu amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah melebihi amal soleh yang dilakukan pada hari-hari ini (iaitu 10 hari pertama bulan Zulhijjah)." Para sahabat bertanya: "Tidak pula jihad di jalan Allah?" Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab, "Tidak pula jihad di jalan Allah, kecuali orang yang berangkat jihad dengan jiwa dan hartanya namun tidak ada yang kembali satupun."( Abu Daud, Al-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad)

Enam  Amalan Utama di Awal Zulhijjah

Pertama: Puasa

Disunnahkan untuk memperbanyak puasa dari tanggal 1 hingga 9 Zulhijjah kerana Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam mendorong kita untuk beramal soleh ketika itu dan puasa adalah sebaik-baiknya amalan soleh.

Dari Hunaidah bin Khalid, dari isterinya, beberapa isteri Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam mengatakan,

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam biasa berpuasa pada sembilan hari awal Zulhijjah, pada hari ‘Asyura’ (10 Muharram), berpuasa tiga hari setiap bulannya (Abu Daud)

Di antara sahabat yang mengamalkan puasa selama sembilan hari awal Zulhijjah adalah Ibnu ‘Umar. Ulama lain seperti Al Hasan Al Bashri, Ibnu Sirin dan Qatadah juga menyebutkan keutamaan berpuasa pada hari-hari tersebut. Inilah yang menjadi pendapat majoriti ulama.

Kedua: Takbir dan Dzikir

Yang termasuk amalan sholeh juga adalah bertakbir, bertahlil, bertasbih, bertahmid, beristighfar, dan memperbanyak do’a. Disunnahkan untuk mengangkat (mengeraskan) suara ketika bertakbir di pasar, jalan-jalan, masjid dan tempat-tempat lainnya.

Imam Bukhari rahimahullah menyebutkan,

Ibnu ‘Abbas berkata, “Berzikirlah kalian pada Allah di hari-hari yang ditentukan yaitu 10  hari pertama Zulhijjah dan juga pada hari-hari tasyriq.” Ibnu ‘Umar dan Abu Hurairah pernah keluar ke pasar pada sepuluh hari pertama Zulhijjah, lalu mereka bertakbir, lantas manusia pun ikut bertakbir. Muhammad bin ‘Ali pun bertakbir setelah shalat sunnah.

Ketiga: Menunaikan Haji dan Umroh

Yang paling afdhol ditunaikan di sepuluh hari pertama Zulhijjah adalah menunaikan haji ke Baitullah. Silakan baca tentang keutamaan amalan ini di sini.

Keempat: Memperbanyak Amalan Sholeh

Sebagaimana keutamaan hadits Ibnu ‘Abbas yang kami sebutkan di awal tulisan, dari situ menunjukkan dianjurkannya memperbanyak amalan sunnah seperti shalat, sedekah, membaca Al Qur’an, dan beramar ma’ruf nahi mungkar.

Kelima: Berkorban

Di hari Nahr (10 Zulhijjah) dan hari tasyriq disunnahkan untuk berqurban sebagaimana ini adalah ajaran Nabi Ibrahim ‘alaihis salam.

Keenam: Bertaubat

Termasuk yang ditekankan pula di awal Zulhijjah adalah bertaubat dari berbagai dosa dan maksiat serta meninggalkan perbuatan zalim terhadap sesama insan.

Kesimpulannya, keutamaan sepuluh hari awal Zulhijjah untuk amalan apa saja, tidak terbatas pada amalan tertentu termasuklah solat, sedekah, membaca Al Qur’an  dan amalan soleh yang lain

Sepatutnya kita menyibukkan diri pada awal bulan ini (sepuluh hari pertama Zulhijjah) dengan melakukan ketaatan pada Allah, melakukan amalan wajib dan menjauhi larangan Allah. Semoga Allah memberi petunjukNya kepada kita semua.

Disunting dari sumber


0 comments:

Catat Ulasan

Related Posts with Thumbnails
 
Share