25 September, 2010

Enam Cara Syaitan Menggoda ManusiaSyaitan merupakan musuh utama manusia dan dia telah mengistiharkan perang habis-habisan untuk menyesatkan anak cucu Nabi Adam sebagaimana firman Allah. Tiada sesiapa pun yang terlepas dari digoda oleh syaitan.

 “Iblis menjawab : “Kerana Engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalangi mereka dari jalan Engkau yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan belakang mereka, dari kanan dan kiri mereka dan Engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur (taat).” ( Surah al-A’raf : 16-17)
Di dalam ayat ini Allah Ta’ala menerangkan tentang Iblis yang bersumpah untuk menyesatkan Bani Adam dari jalan yang lurus sekuat tenaga dengan berbagai cara dan dari segala arah dengan berbagai taktik dan strategi.

Oleh yang demikian kita hendaklah mengenali tipu muslihat dan godaan syaitan agar kita tidak menuruti jejak langkahnya dan terperangkap ke dalam perangkapnya.
Cara Syaitan Menggoda Bani Adam
Dalam rangka untuk menyesatkan bani Adam dari jalan yang lurus, syaitan memasang beberapa perangkap untuk menjerat bani Adam sebagaimana yang diterangkan para ulama, iaitu :
Pertama : Syaitan akan berupaya menjerumuskan bani Adam ke lembah kekafiran atau kesyirikan. Namun bila bani Adam selamat dari perangkap ini syaitan akan menggunakan cara berikutnya.
Kedua : Syaitan akan berusaha menjatuhkan bani Adam ke lembah bid’ah sehingga ia mengamalkan bid’ah dan menjadi ahlil bid’ah. Namun bila bani Adam termasuk ahli sunnah dan tidak mampu diperdaya, maka syaitan akan menggunakan cara berikutnya.
Ketiga : Syaitan akan menggoda bani Adam untuk melakukan dosa-dosa besar dan menganggapnya remeh. Namun bila Allah menjaganya, maka syaitan akan menggoda dengan cara lain.
Keempat : Syaitan akan menggoda bani Adam untuk melakukan dosa-dosa kecil dan menganggapnya remeh.
Kelima : Syaitan akan menyibukkan bani Adam dengan perkara mubah sehingga mereka lalai dari perkara pokok. Namun bila bani Adam selamat dari perangkap ini, maka syaitan akan menggunakan cara yang terakhir.
Keenam : Syaitan akan menyibukkan bani Adam dengan amalan yang rendah nilai pahalanya, misalnya dia menyibukkan bani Adam dengan amal sunnah sehingga melalaikannya dari amal wajib. Demikian seterusnya (Lihat Madakhilus Syaithon ‘alas shalihin 9-10)
Bila ada seorang yang selamat dari enam perangkap syaitan tersebut, maka dia termasuk hamba Allah yang ikhlas yang tidak dapat digoda oleh syaitan dengan taufiq dan hidayah dari Allah Ta’ala.
( akan bersambung:cara untuk jalan keluar dari perangkap syaitan )

0 comments:

Catat Ulasan

Related Posts with Thumbnails
 
Share